Smitte v/ våre bustadar

Informasjon til alle som er i karantene eller isolasjon

Oppdatert 25.02.22

Registrering

Nærkontaktkarantene / Smittekarantene

Skal du i nærkontaktkarantene så følg gjeldande smittevernsreglar.

Innreisekarantene

  • Kjem du frå eit anna land er det ditt eige ansvar å sjekke om det er gjeldande reglar for innreisekarantene og testing for landet du reiser frå. Oppdatert informasjon finn du HER.

Isolasjon

  • Skal du i isolasjon så følg den instruksen du får av helsetenesta i kommunen.

OBS! Bur du i kollektiv må du avklara med smittesporingsteamet/smittevernlege om isolasjon kan gjennomførast i bustaden. Smittesporingsteamet i kommunen vil finne eigna plass for gjennomføring av isolasjon dersom det bir vurdert at denne ikkje kan gjennomførast i bustaden. 

Har du testa positivt på korona og har spørsmål du ikkje finn svar på i SMS-en eller på nettsidene over, kan du ta kontakt med kommunen: 

  • Smittesporingsteam: tlf. 91 76 27 15
  • Smittevernlege: tlf. 47 89 68 55

I dei tilfelle kommunen godkjenner karantene/isolasjon i studentbustaden må ikkje fellerareal nyttast under karantene-/isolasjonsperioden.

Følg smittevernstiltaka

Me oppmodar til sist alle om å følgje dei generelle smittevernstiltaka

Har du spørsmål om koronasituasjonen, er mange vanlege spørsmål og svar samla her på regjeringen.no