Vennekollektiv

Du kan søke om å få bu med venner, kollokviegruppe eller flytte heile det noverande kollektivet ditt over i ny bustad.

I søknadsskjemaet kan du fylle inn namna på den/dei du ynskjer å bu saman med.

NB! For at me skal ta omsyn til ynskje ditt, må den/dei du nemner også fylle ut eit eige søknadsskjema og skrive opp deg/dei som ein ynskjer å bu saman med. 

Me vil så langt som råd sette saman kollektiva i dei nye bustadane etter ynskjer. 

Ver obs på at storleiken på kollektiva vil vere frå 10-11 personar. 

Sammen_sommer-hoest 2020_ web - Copyright - Cecilie Bannow--12.jpg