FAQ

Her finn du svar på ofte stilte spørsmål.

Denne sida blir løpande oppdatert.

Når er siste frist eg kan søke om bytte til dei nye studentbustadane?

Du kan søke så lenge du vil inntil me har fylt opp dei nye bustadane. Etter 20. oktober vil dei som ikkje allereie bur hjå oss også få tilbod om bustad i Tervatunet C og D.

Må eg betale nytt depositum om eg vel å flytte over?

Nei, me vil flytte over depositumet du allereie har betalt inn til ny avtale.

Unntak: Dersom du skal flytte frå hybel til leilegheit vil depositumet vere høgre, og du vil måtte betale eit mellomlegg. 

Kva med oppseiingstid?

Så lenge du flytter internt hjå Saman vil det ikkje vere oppseiingstid på den avsluttande avtalen. Den vil få sluttdato dagen før den nye avtalen startar slik at det ikkje blir noko ekstra kostnad.

Får eg ny bindingstid?

Nei, du vil ikkje få ny bindingstid på den nye kontrakten dersom du flyttar internt hjå Saman. Oppseiingstid vil framleis vere 3 mnd frå den 1. i påfølgjande månad.

Når kan/må eg flytte over?

Ut i frå når bygget skal vere klart vil det vere innflytting frå 1. januar 2022.

Forbehold om endring i tilfelle uforutsette hendingar.

Kva vil dei nye bustadane koste?

Sjå her for leigeprisar for dei ulike bustadtypane.

Kva om eg vil bu med visse personar frå mitt noverande kollektiv/andre venner?

Sjå her for vennekollektiv. Ver obs på at storleiken på kollektiva vil vere frå 10-11 personar totalt. 

Kor mange personar vil eg dele kjøkken og bad med?

Hyblar i Tervatunet C og D delar på eit felleskjøkken med 9-10 andre studentar. I tillegg får ein tilgang på eit stort opphaldsrom med sittegruppe. 

Hybelleiligheiter og leiligheiter har eige kjøkken. 

Alle bueiningane i Tervatunet C og D har eige bad. Det vil sei at uansett kva bustadtype du søker, så vil du ikkje dele bad med nokon.

Må eg ta med eigen seng eller andre møblar?

Hyblane er møblert med garderobeskap og skrivebord med stol. Leiligheitene med garderobeskap. Ellers er bueiningane umøblert. Du må derfor ta med møblar som seng sjølv.   

Har du tilgang til felleskjøkken og felles opphaldsrom så vil desse innehalde kvitevarer og sittegrupper. 

Kva fasilitetar vil eg finne på dei nye bygga?

- Trådlaust internett (WiFi)

- Vaskeri  

frd1-12.jpg

Merk deg at bildet er eit døme på hybel i Førde, og at bildene kan avvike noko frå hyblane og bustaden du kan bli tildelt. Bildet er styla med interiør.