Låst ute?

Kjem du deg ikkje inn på hybelen din? Har du mista eller gløymt nøklane dine?

ing: Måndag-fredag kl. 08:00-15:30 kan du kontakte ein vaktmeistar eller vår administrasjon. Dersom vaktmeistar er tilgjengeleg, vil han kunne låse deg inn gratis innanfor opningstidene våre.

Utanfor opningstida er innlåsing ei betalingsteneste. OBS! Du må kunne visa legitimasjon og oppgi bustadnummer som bevis for å kunne låsast inn.

Securitas kan hjelpe deg frå kl. 19:00-04:00 (frå 22:00 på laurdag og 20:30 søndag) Tidene kan bli endra av Securitas, så eit godt tips er å spørje om dette når du ringer inn.
Merk at dette medfører ein kostnad, og du betalar for innlåsinga på staden, med VIPPS. Ring Securitas vakttelefon på tlf. 229 71 039.