Låst ute?

Kjem du deg ikkje inn på hybelen din? Har du mista eller gløymt nøklane dine?

Måndag-fredag kl. 08:00-15:30 kan du kontakte ein vaktmeistar eller vår administrasjon. Vaktmeistar vil kunne låse deg inn gratis innanfor opningstidene våre.


Utanfor opningstida er innlåsing ei betalingsteneste med fakturering frå Saman. OBS! Du må kunne visa legitimasjon og oppgi bustadnummer som bevis for å kunne låsast inn.

Securitas kan hjelpe deg frå kl. 20:00-04:00 (frå 22:00 på laurdag og 20:30 søndag). Merk at dette medfører ein kostnad. Saman får rekning på innlåsinga av Securitas og fakturerer deretter studenten med same beløp. Ring Securitas vakttelefon på tlf. 229 71 039.