Fornying av leigekontrakt

English version

Utsending av tilbod om ny leigeavtale blir normalt gjort i mars.

For å få tildelt ei ny leigeavtale ber me deg sende kopi av studentbevis (som skjermbilete frå app, eller annan dokumentasjon på at semesteravgift for inneverande vårsemester er betalt) innan fristen via Henvendelse på bo.sammen.no. Bruk her sakstype 3. Administrasjon kontrakt og kategori ‘Dokumentasjon semesteravgift’. Sjekk at avtalenummeret ditt er med i Henvendelsen. Får du problem med å sende dokumentasjon via Henvendelse, ta kontakt med oss på bustad@sammen.no eller telefon 55 96 88 33.

Når me har registrert og godkjent dokumentasjonen din, så vil me sende deg ei ny leigeavtale for signering, denne kjem på e-post frå notifications@egreement.com. Denne avtala må signerast innan 3 dagar.

Nytt leigeforhold er kun gyldig dersom det signerast innan fristen som står på avtalen og vèr obs på at alle forfalne husleiger må vere betalt for å få ny kontrakt.

  • Husleiga vert justert frå 1. august. Ny pris finn du i leigeavtala.

  •  Merk at: signering av ny avtale gjev deg ei ny bindingstid.

Dersom du skal flytte ut til sommerenber vi deg likevel melde tilbake slik at vi får fjerna deg frå lista. Då slepp du få fleire påminningar om fornying.

Ynskjer du å bytte bustad? 

Du må likevel fornye kontrakten på den bustaden du har no dersom du vil sikre deg bustad frå august. Du må søke om bytte via Min side, då legg du inn ein ny søknad i køen «internt bytte». Dersom du får tildelt eit bytte, ordnar me kontraktane for deg tilpassa byttet ditt. 

Usikker på om du skal vere student til hausten? 

Du kan diverre ikkje få utsett fristen for å fornye, men du har moglegheit til å kansellere den nye avtala heilt fram til gjeldande kanselleringsfrist dersom du ikkje kjem inn på studia. Det må gjerast skriftleg via hanvendelse på bo.sammen.no eller til bustad@sammen.no og dokumentasjon frå Samordna opptak e.l. må leggjast ved.

Dersom du sjølv avsluttar studia, må du gje oss beskjed raskast mogleg og innan kanselleringsfrist. Det må gjerast skriftleg via henvendelse på bo.sammen.no eller til bustad@sammen.no og du må legge ved dokumentasjon frå studiestaden din som stadfestar at du ikkje skal vere student til hausten.

Har du spørsmål er det berre å ta kontakt med oss på e-post: bustad@sammen.no