Forskotsbetaling av husleige

Me får ein del spørsmål om ein kan betale husleiga på forskot og det kan du! Her får du en forklaring på korleis du gjer det:

  • Du må betale via nettbanken din til kontonummer 1506.13.61720;
  • Merk betaling med: «forskuddsbetaling husleie for xxx måned – avtalenr xxxx-xx-xxxx). Avtalenummeret finn du på Min side under avtalen din.
  • Betalingen din blir registrert på husleigekontoen din etter 1-2 virkedagar.
  • Faktura sendast ut som vanleg 1. virkedag i månaden, men blir automatisk sjekka mot det du har betalt inn.
  • Du kan kontrollere betalingen ved å gå inn på Min Side og sjekke om faktura har fått status «betalt» (gjer dette gjerne før den forfaller slik at du kan gje oss beskjed om du ser at faktura fortsatt visast som ubetalt);
  • Ta gjerne kontakt med bolig@sammen.no eller send ein henvendelse via Min side om du lurar på noko.

Hugs at dersom du allereie har fått ein faktura for husleige må denne betalast som normalt gjennom Min side.