Flytte inn

 

Opningstid

Måndag-Fredag
8:00-15:30

Skal du flytte inn i ein av våre studentbustadar?Her er det du treng vite!

Gjør deg kjend men kontrakten

Du finn kontrakten ved å logga deg inn på Min Side. Når du signerer kontrakten din, så aksepterer du ogdei vilkår knytt til den. Det er difor viktig at du leser kontrakten med vedlegg før signering slik at du er kjend med kva du plikter deg til.

Har du akseptert kontrakten din?

Når du har lest kontrakten m/vedlegg og er klar for å signere kan du gjere det i eGreement anten med Bank ID, mobilnummer eller ved å signere manuelt. Frist for signering (akseptfrist) finn du i §3 i leigeavtalen.

Kva med depositum?

Frist for innbetaling av depositum er samtidig med akseptfrist for leigeavtalen. Datoen finn du i §3 i liegeavtalen. Giro for depositum finn du under faktura på bo.sammen. Hugs å bruke KID ved innbetaling.
Det er ikkje mogleg å få utlevert nøklar før depositum er registrert betalt. 
TIPS: Skal du flytte inn like etter du har betalt depositumet? Det kan ta nokre dagar for overføring mellom bankane, speiselt ved helg. Då kan det vere lurt å ha eit skjermbilete av transaksjonen klart dersom betalinga ikkje er blitt registrert hjå oss.

Når kan du flytte inn?

I leigeavtalen din står det ein startdato for leigeforholdet ditt. Det er frå og med denne datoen du kan få utlevert nøklar og flytte inn. Fell denne datoen på helg eller heilagdag er det førstkommande ordinære arbeidsdag som er gjeldande. Det finn du og i leigeavtalens §8. Overlevering av bustad - innflytting.

OBS! Hugs at depositum må vere registrert betalt før du får flytta inn.

Slik får du nøklane dine

Hugs legitimasjon ved henting av nøklar.

Dei kan hentast i Vieåsen innanfor opningstid. 
Ta kontakt med vår vaktmeister Kåre Rune i god tid innanfor opningstid på telefon 975 98 902 eller e-post kare.gjelsvik@sammen.no for avtale om overlevering.

Rekk du ikkje henta dei sjølv kan du avtala med nokon som kan henta nøklane for deg.
Du må då senda oss ei skriftleg stadfesting på dette med namn på personen som har løyve til å henta nøklane dine.

Skademelding og reinhald

Sjå over bustaden din og sjekk at alt er reint og i orden og send inn ei henvendelse viss det er feil/manglar. Hugs å velje Tema 'Vaktmester, renhold' for henvendelsen for at den skal komma fra til drift og reinhald.