Flytte inn

 

Opningstid

Måndag-Fredag
8:00-15:00

OBS! Dersom du skal hente nøklar eller av andre årsaker må møte opp fysisk hjå oss så ta først kontakt på epost eller telefon for å avtale eit tidspunkt.

Sjekk også ut sida: status på våre tilbod

Skal du flytte inn i ein av våre studentbustadar? Her er det du treng vite!

Hugs smittevern

Me er framleis i ein pandemi, og avhengig av at alle gjer sitt for å hindre spreiing av smitte.

For å unngå å samla fleire enn naudsynt i bygget ber me om at det berre er den personen som skal hente nøklane sine som kjem inn.

  •  Hugs 1m avstand også ved kø.
  •  Ver tålmodig - for å overhalde smittevernreglar kan det ta litt lenger tid per kunde enn normalt.
  •  Bruk handdesinfeksjonsmiddel der dette er tilgjengeleg.
  •  Følg elles dei til ein kvar tid anbefalte smittevernreglane frå FHI.

Gjer deg kjend med kontrakten

Du finn kontrakten ved å logge deg inn på Min Side. Når du signerer kontrakten din, så aksepterer du òg dei vilkår knytt til den. Det er difor viktig at du leser kontrakten med vedlegg før signering slik at du er kjend med kva du pliktar deg til.

Har du akseptert kontrakten din?

Når du har lest kontrakten m/vedlegg og er klar for å signere kan du gjere det i eGreement anten med Bank ID, mobilnummer eller ved å signere manuelt. Frist for signering (akseptfrist) finn du i eGreement.

Kva med depositum?

Frist for innbetaling av depositum er samtidig med akseptfrist for leigeavtalen. Datoen finn du i §3 i leigeavtalen. Giro for depositum finn du under faktura på bo.sammen. Hugs å bruke KID ved innbetaling.
Det er ikkje mogleg å få utlevert nøklar før depositum er registrert betalt. 
TIPS: Skal du flytte inn like etter du har betalt depositumet? Det kan ta nokre dagar for overføring mellom bankane, speiselt ved helg. Då kan det vere lurt å ha eit skjermbilete av transaksjonen klart dersom betalinga ikkje er blitt registrert hjå oss.

Når kan du flytte inn?

I leigeavtalen din står det ein startdato for leigeforholdet ditt. Det er frå og med denne datoen du kan få utlevert nøklar og flytte inn. Fell denne datoen på helg eller heilagdag er det førstkommande ordinære arbeidsdag som er gjeldande. Det finn du og i leigeavtalens §8. Overlevering av bustad - innflytting.

OBS! Hugs at depositum må vere registrert betalt før du får flytta inn.

Slik får du nøklane dine

Hugs legitimasjon ved henting av nøklar.

Nøklane kan hentast i Vieåsen innanfor opningstid. 
Ta kontakt med vår vaktmeister Kåre Rune i god tid innanfor opningstid på telefon 975 98 902 eller e-post kare.gjelsvik@sammen.no for avtale om overlevering.

Rekk du ikkje henta dei sjølv kan du avtala med nokon som kan henta nøklane for deg.
Du må då senda oss ei skriftleg stadfesting på dette med namn på personen som har løyve til å henta nøklane dine.

Skademelding og reinhald

Sjå over bustaden din og sjekk at alt er reint og i orden, og send inn ei henvendelse viss det er feil/manglar. Hugs å velje Tema 'Vaktmester, renhold' for henvendelsen for at den skal komma til drift og reinhald.

Møblement

Alle våre leiligheiter og hyblar inneheld garderobeskap, men er ikkje møblerte med seng. Hyblane har skrivebord med stol, leiligheitene er ikkje utstyrt med skrivebord og stol. Vidare har kjøkkena skap og kvitevarer, men ikkje utstyr som servise, kasserollar, vasskokarar eller mikrobølgjeomn. Fellesområder har sofagruppe, finn meir informasjon om møblementet for din bustadtype på søkeportalen; www.bo.sammen.no
I Vieåsen vil du også finne ei gjenbruksbu.