Feilmelding

Er vasken tett eller øydelagt? Kontakt driftsavdelinga enkelt og effektivt gjennom henvendelser på bustadportalen.

Lurer du på noko vaktmeister eller husøkonom kan hjelpa deg med?

Ved å nytta tenesta for melding av feil vil vaktmeistar automatisk få informasjonen han treng om bustaden ilag med di melding.

Med denne tenesta når du heile driftsavdelinga, då kan du òg vere sikker på at nokon får meldinga, sjølv om ein av vaktmeistrane ikkje er på jobb.

Kjem du ikkje inn på portalen?
Send ein e-post til bustad.forde@sammen.no

Treng du hjelp straks? 

Skjer det noko som t.d. vasslekkasje som gjer at du treng hjelp med ein gong for å unngå varig/større skade må du sjølvsagt ta kontakt på telefon 975 98 902