Hamretunet 14-18

Hamretunet 15
I Førde har Saman 5 leilegheiter for par/foreldre med barn.

Postadresse

[Namn] 
Hamretunet [Leil.nr] 
6812 Førde

Døme:
Ola Nordmann
Hamretunet 15
6812 Førde

Post

Du finn postkassa di ute merkt med husnummeret.

Vaske kle

For tilkopling av vaskemaskin eller tørketrommel må du ha avtale vaktmeister.

Bod

Boda er utanfor inngangspartiet til leilegheita di. 

OBS! Oppbevaring på eige ansvar. Boda må tømmes ved utflytting.

Brannalarm

Det er viktig at du set deg inn i branninstruksen for bustaden din slik at du veit kva du skal gjere viss alarmen går. 

OBS! Kontroller alltid om det er ein reell alarm for du avstiller.

Parkering

Som leigebuar hjå Saman står du fritt til å nytta dei parkeringsplassane som høyrer til det tunet du bur på.

Syklar

Sykkelparkering ute eller i boda som høyrer til leilegheita.

Her finn du også meir generell informasjon for våre leigebuarar.

Studentbolig Førde
For fleire bilete av studentbustadane sjå bo.sammen.no