Bytte?

Trivst du ikkje i studentbustaden du er tildelt, eller av andre grunnar ønskjer å bytte bustad internt hjå oss, kan du søke om intern flytting.

Her finn du søknadnsskjema som skal nyttast.

Så lenge ein har nøkkel til begge hyblane betalar ein og leige for begge. Dette vil alltid gjelde flyttedagen i tillegg til dei dagane leigetakar velger å beholda begge sett med nøklar.

OBS! Det vert ikkje mogleg å gjennomføra intern flytting mellom 1.juni og 1.oktober grunna hovudtildeling og innflytting.