Bo.sammen.no ikkje tilgjengeleg

I perioden 28.-29.mars kjem bo.sammen til å vere nede grunna oppdatering.

Oppdatert 27.03.2023:

I denne perioden vil det ikkje vere mogleg å bruke bo.sammen.
Sida skal vere oppe som normalt att frå kl. 30.mars.

Skal du legge inn søknad om bustad må du difor vente til 30.mars

Treng du kontakt med bustadadmistrasjonen kan du bruke e-post bustad@sammen.no eller telefon 55 96 88 33.

Treng du kontakt vaktmeister og det ikkje kan vente til du får melde inn saka via henvendelse på bo.sammen kan du bruke e-postadressa 
bustad@sammen.no