Bo.sammen.no ikkje tilgjengeleg

I perioden 18.-21.mars kjem bo.sammen til å vere nede grunna oppdatering.

Oppdatert 17.03.2023:

I denne perioden vil det ikkje vere mogleg å bruke bo.sammen.
Sida skal vere oppe som normalt att frå kl. 12:00 21.mars.

Skal du legge inn søknad om bustad må du difor vente til 21.mars

Treng du kontakt med bustadadmistrasjonen kan du bruke e-post bustad@sammen.no eller telefon 55 96 88 33.

Treng du kontakt vaktmeister og det ikkje kan vente til du får melde inn saka via henvendelse på bo.sammen kan du bruke e-postadressa 
bustad@sammen.no