Bo.sammen ikkje tilgjengeleg

6. og 7. mai kjem bo.sammen til å vere nede grunna oppdatering.

I denne perioden vil det ikkje vere mogleg å bruke bo.sammen.
Sida skal vere oppe som normalt att 8.mai.

Skal du legge inn søknad om bustad må du difor vente til 8.mai

Treng du kontakt med bustadadmistrasjonen kan du bruke e-post post.sfj@sammen.no eller telefon 55 30 79 31

Treng du kontakt vaktmeister og det ikkje kan vente til du får melde inn saka via henvendelse på bo.sammen kan du bruke e-postadressa 
bustad.forde@sammen.no