Korona-regelverk for trening hos Sammen

Du vil til enhver tid finne oppdatert informasjon om regelverk for trygg trening hos Sammen på denne siden.

Alle våre treningssenter er åpne for individuell trening.

Pga. endringer i nasjonale og regionale retningslinjer for hindring av korona-smitte har Trene Sammen gjeninnført en del regler for trening i våre lokaler.

Vi følger bransjestandard for smittevern og oppfordrer alle våre kunder til å gjøre en like god innsats som sist desember:

 • ved symptomer eller sykdom, hold deg hjemme
 • hold minst 1 meter avstand fra andre på treningssenteret
 • hold minst 2 meter avstand ved høyintensiv trening
 • anbefaling in bruk av munnbind til og fra treningsarealet, klatrehaller, garderober og ellers der det kan være vanskelig å holde minst 1 meter avstand
 • vær vennlig å ta med egne munnbind
 • husk å vaske hender før og etter trening, samt tørk av treningsutstyr med såpevann
 • det blir redusert antall personer i små treningsareal av hensyn til smittevern
 • innendørs gruppetrening har redusert kapasitet og følger øvrige smittevernregler
 • det er per dags dato ikke innført booking av trening, men Sammen vil følge utviklingen og iverksette tiltak der det eventuelt skulle bli nødvendig
 • for å holde kontroll med antall personer i treningsarealene har vi innført bruk av armbånd på alle våre senter
 • studentidrettslag kan ha sammenkomster for grupper på inntil 20 personer i idrettshall så fremt øvrige smittevernregler følges