Trening tross alt!

Står hodet ditt i veien for treningen?

Trening tross alt er et gratis tilbud til studenter som ønsker å trene, men kjenner på utfordringer eller vanskeligheter i forbindelse med dette.

Tilbudet består av 1-til-1 oppfølging fra vår erfaringskonsulen og utfordringene man kan få hjelp til er f.eks:

  • Sosial angst som gjør at man ikke tør delta i gruppetimer
  • Vanskelige tanker og følelser knyttet til egen kropp som gjør det utfordrende å dra på treningssenter
  • Lav mestringsfølelse og tro på egne evner
  • Ulike redsler knyttet til f.eks maxpuls, mestring eller andre ting
  • Manglende motivasjon

Det er ingen krav om at du har noen diagnose eller store vanskeligheter for å benytte deg av tilbudet. Det kan også være at vanskelighetene du kjenner på er noe helt annet enn punktene nevnt ovenfor, eller bare melder seg som et lite ubehag. Hovedpoenget er at du kjenner på at NOE er vanskelig i forbindelse med trening, og du ønsker å gjøre noe med dette. 

Trening Tross Alt er tenkt å være et tilbud hvor du, sammen med vår erfaringskonsulent, utforsker og jobber mot å finne treningsglede, håp og motivasjon. Vår erfaringskonsulent har selv opplevd å ikke tøre å trene, og ønsker å bruke denne erfaringen til å kunne være en støtte for andre som er i samme situasjon som hun selv var. Trening Tross Alt er IKKE psykologisk behandling, men rådgivning og støtte for å mestre de psykologiske utfordringene og begrensningene mange kjenner på i forbindelse med trening.Erfaringkonsulent og instruktør

Janne Moen, erfaringskonsulent

Fremgangsmåten vil være individuelt tilpasset avhengig av hvilke utfordringer og ønsker du har - men i alle tilfeller vil vi starte med en introduserende samtale hvor vi snakker om, og kartlegger, vanskene. Deretter planegger vi den videre veien som kan bestå av f.eks samtaler, utforskning av ulike aktiviteter eller "øvelse" på de tingene som er vanskelig i trygge rammer. 

Aktivitetene kan bestå av fjellturer, squash, spinning, lagsport, dans, gruppetimer eller fjellklatring - her er det bare fantasien som setter grenser!


Kort fortalt:

  • GRATIS Tilbud til studenter som har vansker i forbindelse med trening
  • 1-til-1 oppfølging fra vår erfaringskonsulent
  • Du trenger ikke være medlem av Trene Sammen for å benytte deg av tilbudet
  • Hjelp til å skape treningsglede, motivasjon og mestring.

Ønsker du hjelp?

Ta kontakt med  vår erfaringskonsulent for en uforpliktende samtale. 

janne.moen@sammen.no
facebook: Trening Tross Alt