Squash

På Fantofthallen og Lehmkhulhallen har vi squashbaner.

Squashbestilling:

 • En kan bestille baner inntil 1 uke i forkant.
 • Hver person kan bestille inntil 3 timer per uke og maks 2 timer per dag.
 • Squashtimene varer i 45 minutter. Ta kontakt med oss om du har problemer med bookingsystemet.
 • Du kan reservere baner via våre bookingsider.

Avbestilling av squashbaner:

 • Det er dessverre ikke mulig å avbestille squashbaner betalt via Internett, men de kan flyttes inntil 3 timer før opprinnelig booket tidspunkt.
 • Øvrige bestillinger kan flyttes eller avbookes inntil 3 timer før opprinnelig booket tidspunkt.
 • Det er ikke mulig å avbestille faste avtaler, dette pga. hensyn til øvrige kunder.


Priser:

 • Medlem kr 60,- pr bane i 45 minutter, 40,- ved bestilling via web.
 • Ikke medlemmer må betale drop-in i tillegg til squashavgiften
 • Racket kan leies for kr 30,-
 • Ball selges til kr 49,-
 • Ved ødelagt racket: kr 200,-

Regler? Se Norges Squashforbund.