Redusert pris på studentmedlemskap

Fra 15.april reduserer vi prisen på treningskort for studenter!

Vi setter ned prisen på treningskort til kr. 690,- for trening ut semesteret.

Studenter kan også kjøpe månedskort  til kr. 399,- pr. mnd. f.o.m. 1.juni og t.o.m. 15.juli.

Medlemskapet gjelder for deg som er student i Sammen eller andre samskipnader i Norge med gyldig semesterkvittering (vår 2018).

Velkommen innom!