Informasjon om smittesituasjon i Bergen

Vi åpner 7. desember! Velkommen!

Kjære medlemmer

Pga. pålegg fra Bergen kommune har dessverre alle treningssenter midlertidig måttet holde stengt. Det er svært liten smittespredning fra treningssenter sammenlignet med andre områder i samfunnet, og vi understreker derfor at stengingen har blitt gjort som et preventivt breddetiltak som nå har blitt åpnet opp.

Vi åpner igjen mandag 7. desember, og føler oss sikre på at vi skal kunne fortsette å tilby trygg trening til alle våre kunder. Innsatsen med å følge regler og rutiner for smittevern har vært svært god fra både ansatte og kunder. Resultatet av dette er at det ikke har blitt dokumentert smittespredning fra noen av våre treningssenter.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å være forsiktige og ansvarlige, spesielt ved juletider og nyttår.

--- 

Alle kunder har fredag 27. november fått relevant informasjon via epost om sin medlemssituasjon.

Dersom noen med aktivt medlemskap i november måned ikke har mottatt informasjon fra oss, ber vi vedkommende ta kontakt på okonomi.trening@sammen.no.

Svar på andre spørsmål vil bli oppdatert fortløpende på denne siden, se spørsmål og svar under.

Sist oppdatert: 5. desember 13:37

---

SPØRSMÅL: Når åpner treningssentrene?
SVAR: Alle våre senter med unntak av Kronstad (som har stengt pga. utbygging) åpner  7. desember.

SPØRSMÅL: Er alle tilbud åpne som vanlig?
SVAR: Det er fremdeles ikke tillatt å avholde gruppetimer, kun individuell trening. Klatring, squash, og svømming er tilgjengelig mer eller mindre som normalt med de restriksjonene pga. smittevern som alle nå er vante til. Ellers må en selvfølgelig følge avstandsregler og hygieneregler som tidligere i pandemi-perioden.

SPØRSMÅL: Vil en måtte booking trening på noen av sentrene?
SVAR: Nei, vi tror at kapasiteten i lavsesong i desember vil være tilstrekkelig til at vi kan unngå booking. Vi vil uansett oppfordre alle til å spre trening utover dagen.

SPØRSMÅL: Vil det foregå alternative treninger etter den stengte perioden?
SVAR: Vi vil forsøke å fortsette med online trening via videostream og tips til treningsøkter, se videre informasjon om dette tilbudet på vår Facebook og Instagram.

SPØRSMÅL: Hva skjer med medlemskapet mitt etter stenging i november?
SVAR: For å sikre korrekt behandling har Sammen sendt ut relevant informasjon til alle kunder med aktive medlemskap i november måned. Sjekk din registrerte epost for mer utfyllende informasjon spesifikt for din type medlemskap. Følg ellers med på generelle oppdateringer på denne siden.

SPØRSMÅL: Hva har Sammen gjort i den stengte perioden?
SVAR: Vi har benyttet tiden til ekstra vask og renhold, oppgradere utstyr, forbedre eksisterende areal, samt optimalisere alle tjenester og tilbud til åpning. Se mer på våre sosiale medier, der kan en også finne andre alternative tilbud av ulik type. Vi gjør alt vi kan i perioden for å bidra til at alle skal få en mer aktiv og spennende hverdag.

SPØRSMÅL: Når skal samfunnet komme i gang som normalt? Hva skjer i neste semester?
SVAR: Det ser lovende ut for at en fungerende vaksine snart er klar til å distribueres på best mulig måte. Sammen ser positivt på mulighetene for et mer normalt år i 2021 så fremt alle nå fremdeles gjør en god jobb med smittevern. Vi forbereder oss på en mer normal hverdag og arbeider på spreng med å få ferdig nye tilbud, utvidelser, nytt utstyr og nødvendige tilpasninger.