Midlertidig inngang

Endring av inngangsparti Nye Lehmkuhl

Det nye inngangspartiet skal bygges, men den gamle inngangen skal benyttes frem til åpning av det nye senteret.


Vennligst ta hensyn ved å tørke av sko før inngang, gå på anvist trase via plater som er lagt på gulvet, og  følg anvisninger fra plakater og sperreteip.

IKKE gå inn i sperrede områder der dette kan være mulig ettersom dette kan medføre skade på gulv, vegger, utstyr, etc. i ferdigstillingsperioden.

310633589_669769321031180_7447615246827315131_n.jpg