Informasjon om utbygging av Nye Lehmkuhl

Følg med på utviklingen, vi bygger ut Lehmkuhlhallen til Nye Lehmkuhl i 2022.

I perioden med utbygging vil tilkomsten til bygget pga. sikkerhet og andre prosjekthensyn være endret.

  • Parkeringsplassen nær Lehmkuhlhallen ved NHH-bussholdeplassen vil være stengt.
  • Stien fra NHH/Lehmkuhl nedover til Jægerbakken vil derfor være stengt.
  • Den gamle speilsalen vil være stengt, men skal før åpning bygges om til et helt nytt areal for variert funksjonell trening.
  • Andre deler av bygget vil i hovedsak holde åpent som vanlig. Alle våre andre eksisterende tilbud og areal vil være tilgjengelige.
  • Pga. tekniske årsaker vil senteret være stengt fra 27. juni og ut juli måned.

Uten navn.png

Se illustrasjoner for hvordan Nye Lehmkuhl er tiltenkt:

Uten navn 1.png


Uten navn 4.png

Uten navn 1.png