Regler for bruk av klatreanlegg

Regler for bruk av klatreanlegg.

 1. Klatreavgift skal betales før man klatrer (gjelder ikke for medlemmer).
 2. Klatrekort/brattkort kreves! Personer uten brattkort må leie instruktør eller være i følge av en person med klatrekort. (Ansvarsskjema må fylles ut hver gang). Man må ha fyllt 18 år for å kunne ta ansvar for personer uten Klatrekort.
 3. Personer under 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte.
 4. Barn under 16 år må være i følge av personer over 18 år.
 5. All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA.
 6. Sko (svasko eller hallsko) er påbudt. NB: Klatresko skal kun benyttes i klatrearealet.
 7. Tauet skal klippes inn på alle nødvendige sikringsbolter.
 8. All topptauing skal skje med tauet festet i topptaufestet og der det er nødvendig være klippet innom sikringer for å unngå pendelfall.
 9. Det er ikke tillatt å buldre (klatre uten tau) med hode over første sikringsbolt og på ruter som er opptatt.
 10. Løs kalk er forbudt i klatreområdene. Bruk kalkposer og kalkball.
 11. Alle personskader skal rapporteres til resepsjonen som fører og oppbevarer egen logg.
 12. Betjeningen har rett til å bortvise, eller nekte personer som anses uskikket til å bruke klatreanlegget adgang.
 13. Klatreanlegget skal forlates umiddelbart når hallen stenger.
 14. Alle som klatrer må henge brattkort i selen godt synlig, dette pga. sikkerhetskontroll.

Ansvarskjema for barn       Ansvarskjema, 16-18 år