Sykkel

Om sykkeltimer

Sykkeltimer der det veksles mellom lav og høy intensitet i periodiske intervaller. Vi har også pulstopp timer med gradvis oppbygging av intensitet.