Utbygging av Fantofthallen

Fantofthallen blir større.

Byggeperioden strekker seg fra  januar til august.  I denne perioden vil dessverre gruppetreningstilbudet utgå, dette av sikkerhetsmessige årsaker. All annen trening vil inntil videre gå som normalt.

Merk dere at vi har ny hovedinngang på siden av senteret, i den retningen som vender ut mot bybanestoppet.

Vi beklager alle ulemper dette vil medføre for dere som kunder, men lover et mye større og bedre senter når bygget står ferdig i august.

Vi sees vel på åpningsfesten?