Svømmeopplæring for voksne - Nivå 1 - tirsdag

Kl. 17:00, 29. august 2023
Studentsenteret
Kurset passer for deg som ikke kan svømme.

Mål: Vi følger prinsippet om først å bli trygg i vann, for deretter å følge en forsiktig progresjon med ulike øvelser hvor målet er at man skal lære å svømme enkel brystsvømming.

Kurset går hver tirsdag fra og med 29. august kl. 1700 - 17.55 og går over 12 uker.

Pris: kr 1450 studenter/ kr 1750 andre