Svømmekurs for barn

Crawlkurs for barn

Barna må være mellom 7 og 10 år og kunne svømme minst 15 m i hvilken som helst svømmeart.

Barna lærer crawl med fokus på begynnende stup fra kanten, pusteteknikk, linjeholdning, beinspark og svømme under vann.

Dette er ikke et svømmeopplæringskurs. 

Kurset starter fredag 9. februar kl. 16.45 -17.30 og går over 10 uker.

Pris: kr 1250 studenter/ kr 1550 andre

Instruktør: Ida    

Svømmeteknikk for barn

Barna må være mellom 8 og 12 år og kunne svømme enkel crawl i minst 25 m.

Barna lærer bryst, rygg og crawl teknikk med fokus på begynnende stup fra kanten, pusteteknikk, linjeholdning, beinspark og undervannsvømming. 

Dette er ikke et svømmeopplæringskurs. 

Kurset starter fredag 9. februar klokken 18.45 - 19.30 og går over 10 uker.

Pris: kr 1250 studenter/ kr 1550 andre

Instruktør: Oscar