Info til de som er meldt seg på svømmekurs

Alle kurs bygger på progresjon. Av praktiske grunner kan instruktøren dessverre ikke repetere, selv om deltakerne har hatt fravær.

Første kursdag  - Oppmøtes i basseng!

Her er en del viktig informasjon og regler som deltakere bør kjenne til før kurset starter: