Info til de som er meldt seg på svømmekurs

Alle kurs bygger på progresjon. Av praktiske grunner kan instruktøren dessverre ikke repetere, selv om deltakerne har hatt fravær.

Alle påmeldte vil få denne informasjoen og en kurskalender på mail innen kusstart. Ikke fått mail? Ta kontakt på mail: basseng.studentsenteret@sammen.no.

Her er en del viktig informasjon og regler som deltakere bør kjenne til før kurset starter: