Poseidon

TreneSammen har Poseidon! Dette er verdens første databaserte system utviklet for å hindre drukning i svømmebasseng. Systemet analyserer aktiviteten i bassenget ved bruk av et nettverk av kameraer montert både over og under vannoverflaten. Poseidon systemet er et intelligent system som bruker en stedsdefinerende data syns teknologi til konstant overvåkning av bassenget og å overvåke svømmernes posisjon.

I løpet av så lite som 10 sekunder varsler systemet livvaktene via alarm og en LED skjerm. Dette skjer når en svømmer er ubevegelig i eller under vannoverflaten. Det er derfor viktig at man ikke står helt i ro i bassenget for lenge av gangen, da kan alarmen bli utløst.

Poseidon systemet er utviklet for å fungere som livvaktens tredje øye for å spare verdifull tid som kan redde et menneskeliv.