Trening og tankevirus

Kl. 13:00, 15. mars 2019
Trene Sammen Studentsenteret

SHOT undersøkelsen 2018 viste oss nedslående tall om hvor mange studenter som sliter med angst og psykiske plager. I samarbeid med Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen setter Trene Sammen opp kurset "trening og tankevirus". Tankevirus er et nytt mestringskurs som vant Helseprisen 2016. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer.

Nyere forskning har vist at de samme tankeprosessene går igjen i oss alle, de aller fleste har eller har hatt perioder hvor man sliter med uhensiktsmessige tankemønstre. Forskning viser også at trening har svært god effekt på psykiske helseplager og at trening er et svært godt verktøy i forhold til mestringsstrategi.
Dette kurset er derfor for alle – fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan tankene våre påvirker oss i hverdagen.

Kurset går over tre samlinger à to timer og vil gi deg:

  1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke som er avgjørende.
  2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.
  3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.

  4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Kurset er både teoretisk og praktisk, så kom gjerne i klær som tåler litt lett bevegelse.

Sted: Studentsenteret
Instruktører: Karoline Heggøy og Hege Wiers Gjerde

Kurset er gratis og kun for studenter, men vi ber om at du melder deg av hvis du vet at du ikke kan delta, slik at andre kan få plassen din.

Tidspunkter:

  • 15.03.2019 fra kl. 13:00 til kl. 15:00
  • 29.03.2019 fra kl. 13:00 til kl. 15:00
  • 05.04.2019 fra kl. 13:00 til kl. 15:00

For mer info, kontakt hege.gjerde@sammen.no