Velkommen til Studentlivkonferansen 2022!

Kl. 09:30, 6. april 2022
Det Akademiske Kvarter - Olav Kyrres gate 49
Sammen Studentliv og Velferdstinget Vest arrangerer Vestlandets første Studentlivkonferanse!

Velkommen til Studentlivkonferansen 2022!
Sammen Studentliv og Velferdstinget Vest arrangerer Vestlandets første Studentlivkonferanse.

Formålet med konferansen er å redusere avstanden mellom studentorganisasjoner på Vestlandet og bidra til et økt aktivitetsnivå i byens studentliv.

Konferansen avholdes onsdag 6. april med opplegg både på dagtid og kveldstid. Alle studentorganisasjoner på Vestlandet er invitert til konferansen med 2 plasser. Dersom dere er usikre på om dere kan komme er det bare å ta kontakt med oss.

Målgruppen for denne konferansen er studenter med styreverv i en studentorganisasjon. Den kan være styret i en mindre interesseorganisasjon eller leder av en større idrettsorganisasjon. Formålet til konferansen er å gjøre avstanden mellom studentengasjementet kortere, og bidra til økt aktivitetsnivå og mer samarbeid i studentfrivilligheten på Vestlandet.

Reise og opphold
Studentorganisasjoner som kommer fra Førde, Sogndal, Stord eller Haugesund får dekket sine utgifter for reise og opphold. Ta kontakt med Ane Arnestad på ane.arnestad@sammen.no for mer informasjon.

Bevertning
Det blir servering av kaffe og te hele dagen. Det blir også lunsj og middag for alle deltakere. Her blir det servert vegetar, men det er mulig å oppgi andre preferanser nedenfor.

Tentativt program
Dagsopplegg: kl. 09:30 - 16:00

Dagsopplegget vil bestå av velkomst, lunsj og workshops.

  • Bærekraftige studentorganisasjoner (Felles) 
  • Sosiale medier og synliggjøring (Felles)
  • Studentmedier (Valgfri) 
  • Kultur og bar (Valgfri) 
  • Idrett (Valgfri) 
  • Næringsliv (Valgfri) 
  • Studentpolitikk  (Valgfri) 


Kveldsopplegg: kl. 19:00 - 01:00
Kveldsopplegget vil blant annet bestå av middag og variert underholdning. Vi åpner hele Kvarteret for denne kvelden!                                                                             

Mer informasjon om endelig program blir sendt ut nærmere arrangementet, så følg vårt arrangement på Facebook