Studentmedarbeider Faddervaktordningen i Bergen

Faddervaktordningen i Bergen er et frivillig prosjekt tilsvarende natteravnordningen som skal være med på å gjøre byen tryggere. Tilbudet er særlig opprettet for å hjelpe nye studenter som ikke kjenner byen, men det er óg et tilbud for alle som deltar i fadderukene. Faddervaktene er for og av studenter i Bergen.

Som studentmedarbeider for Faddervaktordningen vil man i samarbeid med Sammen Studentliv være med på å koordinere ordningen i samarbeid med utdanningsinstitusjonene i Bergen. Studentmedarbeider for faddervaktordningen er en midlertidig deltidsstilling i Sammen Karriere, hvor det honoreres tilsvarende 20%-stilling i ca. 3 måneder. Tiltredelse er i løpet av april.


Arbeidsoppgaver

 • Være i kontakt med relevante samarbeidspartnere i forkant av og underveis i uken
 • Sørge for sponsormidler, mat og annet til utdeling på stand og til frivillige vakter
 • Ha jevnlig kontakt og samarbeid med de ulike fadderstyrene i Bergen
 • Rekruttere frivillige vakter
 • Informasjonsarbeid
 • Ansvar for forsvarlig gjennomføring av stands og vaktrunder i fadderuken på kvelds- og nattestid, i samarbeid med Sammen Studentliv. (I fadderuken må det regnes med arbeid på kvelds- og nattestid)

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Erfaring med organisering av større arrangement
 • Erfaring fra, og kjennskap til, fadderuken i Bergen

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • kjennskap til de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen
 • kjennskap til Faddervaktene i Bergen
 • et bredt nettverk i studentmiljøet


Vi ser etter deg som…

…er selvstendig og løsningsorientert

…er strukturert, og har øye for detaljer

…er omgjengelig

…har høy gjennomføringsevne

…trives med å ha mange baller i luften samtidig

…er komfortabel med å stå foran en forsamling


Vi tilbyr:

 • Midlertidig deltidsansettelse i Sammen Karriere
 • Honorar tilsvarende 20 %-stilling i ca. 3 måneder

 • Nødvendig opplæring og oppfølging

Søknadsfrist: 18. april

Søknadsskjemahttps://forms.office.com/r/rPz5zYuG7H


Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Magnus Wethal (magnus.wethal@sammen.no, 55968635) eller Ingvill Skjold Thorkildsen (ingvill.thorkildsen@sammen.no, 55968641).