Søknadshjelpen

Vi hjelper organisasjoner med søknad om støtte. Send din søknad til oss!

Skriv en søknad1. Sjekk at dere oppfyller kravet om støtte

  • Mange støtteordninger krever at organisasjonen er med i Frivillighetsregisterett.

2. Les søknadsreglementet

  • Hvilke vedlegg må du ha med i søknaden?
  • Er regnskapet oversiktlig?
  • Har du husket å legge forventet støtte inn i budsjett?

Send inn din søknad

1. Vi hjelper kun studentorganisasjoner med søknadsprosessen.


2. Send oss søknaden i god tid i forveien.

  • Behandlingstid er opp til to uker.

3. Husk på at vi ikke er eksperter på dere studentorganisasjon. Dere har best kunnskap om din organisasjon.


4. Vi har ikke støttegaranti

  • Søknadshjelpen er et lavterskel tilbud og garanterer ikke en perfekt søknad, men en god hjelp på veien til det.