Ofte stilte spørsmål

På denne siden kan du lese svarene på spørsmål som har blitt vedrørende utstyrsfondet. Siden vil bli oppdatert regelmessig.

Dersom du har et spørsmål om utstyrsfondet som ikke er besvart på denne siden, kan du sende inn et spørsmål på dette skjemaet, eller ta kontakt med Julie Eikeland på julie.eikeland@sammen.no .

Har søknadsfristen blitt endret?

 • Ja, søknadsfristen til utstyrsfondet har blitt flyttet, for å gi dere mer tid til å sende inn en søknad. 
 • Ny frist er 15. oktober.

Når behandles søknadene fra utstyrsfondet?

 • Alle søknadene til utstyrsfondet behandles etter søknadsfristen, som er den 15. oktober. Det spiller derfor ingen rolle om man sender inn søknaden den 1. eller 30. september, da alle søknadene blir behandlet samtidig.

Når kan forvente svar på søknaden?

 • Man kan forvente å få svar på sin søknad til utstyrsfondet rundt den 1. november. 

Er det mulig å få svar på søknaden tidligere?

 • Nei, alle søknadene blir behandlet samtidig etter at søknadsfristen har gått ut. Dette blir gjort for å kunne fordele støtten så rettferdig som mulig. 

Hvor mye penger kan man søke om?

 • Det er ingen maksgrense på hvor mye men kan søke om, men vi fraråder å søke om mer enn kr 100 000.
 • Man kan søke om maks 80% av investeringens totalkostnad. 

Må man ha organisasjonsnummer for å søke støtte fra utstyrsfondet?

 • Ja, utstyrsfondet gir ikke støtte til enkeltpersoner, og man må derfor kunne vise til et organisasjonsnummer for at søknaden skal bli behandlet. 
 • Dersom man er tilknyttet en studentorganisasjon (eksempelvis BSI, BTS, NHHI/NHHS, eller BISI/BISO) kan man søke under deres organisasjonsnummer.

Gruppen min er nyoppstartet, og vi har ikke noe regnskap fra fjordåret. Kan vi likevel søke om støtte?

 • Ja! Dersom dere mangler regnskap fra fjoråret kan dere likevel søke om støtte. Skriv en kort kommentar i søknadsskjemaet om hvorfor du mangler regnskap, så tar vi det med i betraktning når vi leser igjennom søknaden. 

Kan den samme studentorganisasjonen søke om mer enn 100 000 totalt om det er i to søknadar? Eller gjelder regelen om maks kr 100 000 per studentorganisasjon? 

 • Regelen om at man maks kan søke om kr 100 000 er nå fjernet fra retningslinjene, og man kan søke om den summen man trenger. 
 • Til tross for at regelen er fjernet, kan det være fint å være klar over at det er svært sjeldent av mer enn kr 100 000 blir innvilget til en søknad/studentorganisasjon.
 • Dersom din gruppe/organisasjon søker om mer enn denne summen, kan det være lurt å prioritere ønskene sine i søknaden.

Hvordan fungerer selvrapporteringsskjemaet for utstyrfondet? 

 • Alle som mottar støtte fra utstyrsfondet, må kunne rapportere for bruk av midlene. Dette innebærer blant annet å sende inn kvittering for innkjøp. Alle som får innvilget støtte fra utstyrsfondet vil få nærmere beskjed om hvordan man sender inn denne rapporten.