Smittevern

Er du usikker på hvordan du kan smittevernsikre arrangementet ditt? Her finner du smittevernveileder fra Frivillighet Norge. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for noen typer aktiviteter, for eksempel kor og idrett. Disse organisasjonene følger opp dersom det kommer nye tiltak fra kommune/regjering, så sjekk deres nettsider ved usikkerhet.