Mangfold og inkludering i studentorganisasjoner

Å forebygge diskriminering og seksuell trakassering krever et kontinuerlig arbeid. Her har vi samlet nyttige ressurser i arbeidet med mangfold og inkludering i studentorganisasjoner.