Leie av lokaler

Oversikt over tilgjengelige kultur- og idrettslokaler for studentorganisasjoner.

 

Student-idrettsorganisasjoner som er med i Studentidrettsrådet er med å fordele halltid i Sammen sine idrettslokaler i begynnelsen av hvert semester. Booking av halltid i Sammen sine idrettshaller før kl. 14.00 i hverdager må søkes om og blir tildelt fortløpende. Det er også mulig å booke Bergen kommune sine idrettslokaler. Som idrettsorganisasjon vil leie av idrettslokaler være gratis. I tillegg til Sammen og Bergen kommune sine idrettslokaler er det mulig å leie idrettslokaler tilhørende Vestland fylkeskommune og ideelle stiftelser (f.eks. Stiftelsen Nordneshallen).

 

Studentorganisasjoner kan booke rom på Det akademiske kvarter (Kvarteret) gratis. Her er det viktig å være tidlig ute, da Kvarteret blir raskt fullbooket. Det er også mulig å booke studentbarer, auditorium og andre lokaler på campus. Ta kontakt med ditt studiested for å få informasjon om hvilke lokaler din studentorganisasjon kan bruke. Ønsker din studentorganisasjon kontorplass kan dette være mulig å fra ditt studiested eller det er mulig å få plass på studentvillaen i Christies gate 18. Villastyret, bestående av Kulturstyret og Kvarteret, tildeler kontorplass til studentorganisasjoner. Registrer deg i Kulturstyret og søk om plass eller ta kontakt med Kvarteret om tildeling av plass. 

Fullbooket på Kvarteret, studentbarene og ditt studiested? Kulturhuset i Bergen, Grieghallen, Bergen offentlige bibliotek og mange andre aktører har kulturlokaler det er mulig å leie.