Digitalt stemmesystem

Vedtatt.no er et digitalt stemmesystem utviklet av Organisasjonskollegiet og Junior Consulting med støtte fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Målet er at frivillige organisasjoner skal kunne gjennomføre effektive og gode demokratiske prosesser.

Ta kontakt med Sammen studentliv hvis du ønsker gjennomgang av systemet.

Skjermbilde fra vedtatt.no:Uten navn.jpg