Kaffeprat om Trivselsfondet

Kaffeprat med Ane og Julie fra kommunikasjonsavdelingen i Sammen om Trivselsfondet. Les mer for å finne ut hvordan du kan søke midler.

Det siste året har bydd på mange utfordringer og omstillinger for oss studenter. Studentlivet som vi kjenner det har blitt satt på pause, og basert på tall fra SHoT-undersøkelsen har det satt sine spor både psykisk og trivselsmessig hos studentene. Arrangementer, fester, og generelt sosiale sammenkomster har stoppet opp og det er tydelig at det har vært vanskelig for både nye og gamle studenter å få et fotfeste i egen studieby. Som et tiltak mot dette har Sammen valgt å bruke en del av den såkalte «Studentmilliarden» fra Stortinget til å sette i gang sosiale lavterskeltilbud i regionene. I første omgang betyr dette at Sammen skal dele ut hele kr 500 000 til studenter som ønsker å arrangere noe sosialt for en gruppe studenter, men hvordan søker man egentlig? Og hvem kan søke? For å få svar på disse spørsmålene inviterte vi de som sitter med ansvaret for Sammen sitt Trivselsfond og bestemmer hvem som får sine søknader innvilget, Ane og Julie, til en Kaffeprat om Trivselsfondet.  

 

 Ane jobber som prosjektkoordinator i Sammen og har ansvar for alle de sosiale lavterskeltilbudene som Sammen har satt i gang i 2021. Hun studerer juss på UiB og har tidligere vært veldig aktiv i studentmiljøet i Bergen. Blant annet har hun vært leder for Kvarteret i tre semestre. Julie jobber som Prosjektmedarbeider hos Sammen og bruker mesteparten av sin tid på administrativt arbeid tilknyttet Trivselsfondet. Ellers studerer hun på NHH og engasjerer seg i studentlivet både på NHH og generelt i Bergen.  

 

Hva er egentlig trivselsfondet og hvordan kommer man i gang med søknadsprosessen?  

Ane innledet kaffepraten med å nevne at «trivselsfondet er en pott på foreløpig kr 500 000 som både enkeltstudenter og studentorganisasjoner kan søke om penger fra til sosiale aktiviteter de vil gjennomføre, gjerne med folk de har lyst til å bli kjent med. Formålet med tiltakene er at vi har lyst til å skape varige vennskap. Alt skal hjelpe litt på veien til det målet, og vi ønsker at studentene i Bergen skal føle at de er del av et sosialt liv og miljø». Hun nevnte videre at man eksempelvis kan finne på noe sosialt med kollokviegruppa eller faddergruppa si, eller søke om penger til smittevernsutstyr til arrangementer som allerede er planlagt. Hovedformålet er at pengene skal gå til sosiale aktiviteter, gjerne med nye folk, slik at det ikke nødvendigvis er en veldig etablert gruppe som finner på noe sammen. Det er altså kun fantasien som setter grenser.  

 

Julie, som har ansvar for å gjennomgå og behandle søknadene, nevnte at selve søknadsprosessen er veldig rett frem. «Det er bare å fylle ut et søknadsskjema, rett og slett. Søknadsskjemaet ligger på Sammen sin nettside, og som nevnt kan både enkeltstudenter og studentorganisasjoner søke. Søker du for en studentorganisasjon som ikke har eget organisasjonsnummer så må du søke som enkeltstudent, men da er det veldig gøy om du skriver litt om hvilken studentorganisasjon du kommer fra nn at vi kan holde litt oversikt på det. Men det er altså bare å sende inn et søknadsskjema, gjerne ett per tiltak – det er selvsagt lov å søke om penger til ulike ting – men helst da som separate søknader» sa Julie.  

 

Det er altså ingen øvre grense på hvor mange ganger man kan søke penger fra Trivselsfondet, men både Ane og Julie presiserte at «lukkede» vennegjenger ikke vil få innvilget mange ulike søknader, siden pengene skal rekke til så mange studenter som mulig. «Hvis du har lyst til å invitere alle naboene dine på en grilling en dag ute i en park, så kan du jo søke om det, og så kan du søke om å ta med kollokviegruppen på en fjelltur en annen dag. Så søk gjerne om ulike ting, men det er flott om du inkluderer litt ulike grupper med personer for hver gang» sa Julie.  Ønsker man derimot å arrangere noe som flere kan være med på, og som er mer «åpent for alle», er dette noe de begge oppfordrer særlig til og vil vurdere positivt i prosessen. De nevnte også at disse pengene ikke bare skal tildeles Bergen, men alle regionene som har tilknytning til Sammen, og oppfordrer spesielt fler fra de litt mindre byene til å søke om Trivselsfondpenger.   

 

Hva kan man søke om penger til?  

Som nevnt er det bare fantasien som setter en stopper for hva man kan gjøre av sosiale lavterskelaktiviteter, men Julie dro blant annet frem piknik i parken, organisering av rebusløp, hengekøyeturer, strikkekvelder, klatrepark, kanoleie, og smittevernsutstyr til andre aktiviteter som forslag til hva man kan bruke pengene til. Julie dro også frem et par eksempler på hva Trivselsfondpengene ikke skal gå til: «Vi gir ikke støtte til generelle innkjøp, altså man kan ikke søke om penger til en ny TV til kollektivet, eller ekstra leker til studentgruppen som har sin hensikt i å bli brukt hele tiden. Trivselsfondet er mer for å ha aktiviteter her og nå, sånn for å skape sosial samvær, og rett og slett gjøre koronatiden litt mindre tung for oss studenter». Det ble også nevnt at de i denne omgangen ikke ønsket å sponse hytteturer og leie av hytter, av den enkle grunn at det er vanskelig å sikre overholdelse av smittevernet. De oppfordrer til at man ikke drar vekk i større grupper, men at man heller holder seg i studiebyen og møtes der man er.  

 

Ane la til at de til nå har lagt vekt på at en del studentorganisasjoner må omorganisere allerede planlagte aktiviteter grunnet smittesituasjonen, og i disse tilfellene kan man få bevilget penger til utgifter som påløper: «hvis smittesituasjonen gir økte kostnader så er det mulig at vi kan støtte det også. Skal man eksempelvis ha en generalforsamling digitalt og ikke kan møte opp og spise snacks og sånt, så kan man dele ut nett med litt effekter eller snacks eller den type ting». Hun nevnte også at de oftest ser at de aktivitetene studenter ønsker å gjennomføre ikke er av det dyreste slaget, men at en kanskje ønsker å tilby snacks eller mat i forbindelse med selve aktiviteten. Det var tydelig at duoen satte pris på disse søknadene, for så lenge aktiviteter faktisk blir gjennomført og studentene får muligheten til å gjøre noe sosialt og gøy sammen, sponser de gjerne maten.  

 

Hvor lang tid tar det før man får svar på søknaden? Og hva skjer etter at en søknad er godkjent?  

Søknadsbehandlingen tar alt fra én til to uker, men Ane nevnte at de nå er godt i gang med første tildelingsrunde og har fått klarere for seg hvilke kriterier de tildeler etter, så de antar at prosessen i seg selv vil gå litt kjappere fremover. Angående hva som skjer etter at en søknad eventuelt blir godkjent nevnte Julie at «vi starter utbetalingsprosessen med en gang, altså med en gang arrangementet har blitt bekreftet, noe som gjør at man i de aller fleste tilfellene vil ha pengene på konto før arrangementet starter. Men så forventer vi at alle som har fått bevilget midler sender oss en rapport i ettertid der de dokumenterer at pengene faktisk har blitt brukt til det de skulle, sånn at man legger ved kvitteringen og sender oss et bilde». Ane ønsket også å være klar på at det varierte litt fra om man søkte som studentorganisasjon eller enkeltstudent. Søker man som studentorganisasjon kommer utbetalingen rett til organisasjonens kontonummer. Det er per nå ikke en veldig god løsning på hvordan man betaler ut større summer til enkeltstudenter og samtidig sikrer at pengene når sin rette destinasjon, men Ane nevnte at Sammen nå jobber for en løsning på dette problemet. De ønsker å ta i bruk debetkort som fylles på med riktig beløp og som kan deles ut til de rettmessige personene. Per nå benytter de seg av utbetalinger også til privatkontoer, men grunnet regnskapsmessige årsaker er dette noe de i fremtiden ønsker å unngå.  

 

Jentene nevnte at de allerede har delt ut over kr 230 000 fra Trivselsfondet, og at Vestlandets studenter har mye gøy å se frem til i tiden som kommer. De la dog vekt på at det fortsatt gjenstår masse penger, så det er absolutt ikke for sent å sende inn søknader. De vurderer innkommende søknader fortløpende og anbefaler heller å sende inn én for mye enn én for lite. Avslutningsvis nevnte de at dersom man ikke ønsker å arrangere aktivitetene selv, men har lyst til å delta og bli kjent med andre studenter, har Sammen ansatt en del studentaktivitører som har som arbeidsoppgaver å finne på kjekke ting for studentene. De har kommet godt i gang og har allerede arrangert hengekøyeturer, bading og yoga, så dette er virkelig gode muligheter til å finne på noe gøy. I tillegg arrangerer også Sammen «Vennespleis» der man blir «spleiset» med andre studenter som har noen av de samme interessene som en selv. Det er også muligheter for å låne utstyr fra BUA eller studentidrettslag, og dersom man er usikker på hvem man kan ta kontakt med så nevnte Ane at de er veldig behjelpelige med å sette studentene i kontakt med dem som kan ha den type utlån.