Tilskuddsordninger for studentkultur 2023

En tilskuddsordning som fordeles løpende inntil alle midlene er disponert. Søk nå!

Bergen kommune sin tilskuddsordninger for studentkultur 2023 er i gang. Formålet med Bergen kommune sin ordning er å sikre Bergen en bred produksjon og formidling, styrke det lokale kulturlivet, og å støtte etablering av nye kulturtilbud for alle målgrupper.

Tilskuddsordningen har navnet «Amatørkultur og frivillighet - tilskudd til prosjekt og arrangement 2023». Definisjonen av amatørkultur er «En person som driver med kunst, vitenskap og lignende uten å ha dette som levebrød». Studentorganisasjoner faller innunder denne kategorien. Dette presiseres også i tilskuddsordningens oversikt over hva det kan søkes til.

Det er mulig å søke om tilskudd til prosjekt og arrangement. Søknad må være mottatt minimum 4 uker før gjennomføringsdato.