Springbrettfondet

Springbrettfondet går til prosjekt med formål til å redusere avstanden mellom næringslivet og studenter på Vestlandet.

Enhver student og studentgruppe kan søke om økonomisk støtte fra Springbrettfondet. Du finner fullstendige retningslinjer på Springbrettet sin hjemmeside.

Blant de kriterier som må oppfylles, finnes følgende:

  • Det tildeles midler til tiltak som fremmer samarbeid mellom arbeidslivet og studentene i Vestland.

  • Et krav for å få tildelt fondsstøtte er at arrangementet ikke er gjennomførbart uten støtte.

  • Studenter og studentorganisasjoner kan søke om støtte for inntil NOK 50.000 per semester.

  • Søknad om støtte fra fondet skje før 1. oktober for høstsemesteret, og 1. mars for vårsemesteret.