Musikkens studieforbund

Opplæringstilskudd for det frivillige musikklivet

Musikkens studieforbund er voksenopplæringsarenaen for det frivillige musikklivet i Norge. Alle medlemmer kan søke om tilskudd til sin opplæring.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra Musikkens studieforbund er:

  1. Minimum fire timers varighet totalt
  2. Minimum fire deltakere, inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder. (Unntak for trioer)
  3. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.

Her finner dere en oversikt over organisasjoner som er medlemmer av musikkens studieforbund. Legg merke til at det kan være større fellesforbund som Norges korforbund og Norges musikkorpsforbund som er medlem av Musikkens studieforbund. Det kan derfor være mer