Kulturrom

Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler

Kulturrom er til for å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Her kan du søke støtte til:

  • Teknisk utstyr til øvingslokale.
  • Fremføringsutstyr.
  • Ombygging av øvingslokale.
  • Forbedring av konsertlokale.
  • Musikkbinge.

Ordningen har søknadsfrist 1. september og 1. mars.