Fond for lyd og bilde

Søk om støtte til lyd- og bildeproduksjon

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak.

Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket.