Bergen kommune

Bergen kommune sine tilskuddsordninger til frivillighet

Bergen kommune gir tilskudd til amatører, organisasjoner og frivillig. Arrangementstøtte har til formål å sikre Bergens befolkning tilgang til et bredt utvalg av kunstneriske uttrykk og arrangementer.

Tilskuddsordningen er todelt:

  • Støtte til profesjonelle bydekkende ikke-kommersielle arrangementer - med høy kunstnerisk kvalitet. Behandles av Seksjon for kunst og kultur.
  • Støtte til amatørbaserte eller bydels- og lokale arrangementer - som bidrar til gode miljø og bredt engasjement. Behandles av bydelskulturkontorene.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

  • Utøvernes faglige kvalifikasjoner og kompetanse.
  • Arrangementets kunstneriske målsetninger, nivå og innhold.
  • Arrangementets publikumspotensiale.
  • Balansert budsjett og planer for markedsføring.
  • Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune.

Søknadsfristene varierer, men er som oftest 1 mnd før arrangementsdato. 

Søk nå: https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#calls/open