Bedrifts-presentasjoner og samarbeids-avtaler


Informasjonsskriv til bedrifter om bedriftspresentasjoner:

Bedriftspresentasjoner er en ordning der student-organisasjoner kan fasilitere presentasjoner som de tar betalt for. Gjennom samarbeids-avtaler er det mulig å få et fast sponsorbeløp som støtter student-organisasjonen.


Samarbeidsavtale:

Gjennom samarbeidsavtaler er det mulig å få et fast eller betinget sponsorbeløp som støtter student-organisasjonen. Ta kontakt med lokalt næringsliv, organisasjoner eller andre og hør om de ønsker å støtte dere.Støtte fra utdanningsinstitusjonen:

Linjeforeninger, fagutvalg, student-foreninger og helt vanlige student-organisasjoner kan be om støtte fra utdanningsinstitusjonen. Ta kontakt med instituttet, fakultetet, studie-ledelsen eller andre på utdanning-sinstitusjonen for å be om støtte.


Hva som er viktig å huske på før du tar kontakt med eksterne aktører: 

  • Pass på at du har gjort deg kjent med virksomhetens formål. Er de opptatt av kunstnerisk variasjon? Aktivitet blant unge? Eller faglig tilknytning? Ta kontakt med dem som samsvarer med student-organisasjonens formål og aktivitet.
  • Argumenter for hvorfor studentorganisasjonens formål og aktivitet samsvarer med virksomhetens og hvorfor de bør samarbeide med dere.
  • Vis hva dere kan tilby virksomheten som en samarbeidspartner. Skal dere tilrettelegge for bedriftspresentasjon - presiser at det er en gyllen mulighet for dem å møte studenter. Er det ønske om å bli sponset - gi dem informasjon om hvor mange deltakere eller hvor stort rekkevidde dere har. Søker dere støtte fra utdanningsinstitusjonen - vis det faglige engasjementet dere tilbyr og kan tilby.
  • Det er ingen skam å feile. Men husk at det er viktig å tilpasse henvendelsen til hver enkelt virksomhet - å sende ut én tilpasset forespørsel kan være like nyttig som å sende ut hundre generiske forespørsler.