Faddervaktordningen 2021

Ønsker du å bidra som frivillig faddervakt under fadderuken 2021?

Faddervaktene i Bergen er en frivillig ordning organisert av, med og for studenter. Ordningen skal være med på å gjære byen tryggere for studenter som ferdes i Bergen sentrum i fadderuken. Tilbudet er særlig opprettet for å hjelpe nye studenter som ikke kjenner byen like godt.

Faddervaktordningen er en støttetjeneste under fadderuken for at studentene skal ha en trygg og hyggelig fadderuke. Den organiseres basert på frivillighet blant etablerte studenter i byen, samt et godt samarbeid mellom Sammen og andre aktører i Bergen kommune. Det fungerer som en natteravn-ordning med et vaktnummer studenter eller faddere kan ringe inn til ved behov.

Faddervaktordningen har vært en tradisjon siden 2013, og vist seg å være veldig nyttig. Samarbeidet mellom fadderstyrene, fadderne, Sammen Helse, Legevakten, Politiet, kommunen, Taxi Bergen og Sammen Studentliv gjør det ressurssterkt under, og i etterkant av fadderuken. Fra tidligere år har man hatt tilfeller hvor det for eksempel har vært behov for psykisk oppfølging, hvor studentene da har blitt fulgt opp av Sammen Helse. Ellers er Faddervaktordningen synlige i bybildet og til stede for å hjelpe til dersom det trengs på kveldstid. Faddervakttelefonen er døgnbemannet.

I år planlegger opp til å gjennomføre Faddervaktordningen i uke 33, 16.-21. august. De fleste utdanningsinstitusjonene har i år fadderuke denne uken, og vi prøver å få samlet minst 300 frivillige. Som frivillig går en rundt i byen i grupper på om lag fire vakter, observerer og passer på at alle har det fint under fadderuken. De frivillige vil gå med refleksvester i sentrum fra ca. klokka 22 til klokka 03 i fadderuken. Som frivillig har en også ansvar for å dele ut mat og vann til de som ønsker det. I tillegg skal en følge de som ønsker det hjem, til buss, i taxi eller liknende. Faddervaktene skal være støttende, og skal på ingen måte erstatte offentlige tjenester.

Påmelding kan gjøres her: https://forms.office.com/r/LFGppqb7vf

Vi håper at du har lyst til å bidra til at fadderuken blir høstens beste opplevelse for gamle og nye studenter! Om det er noen spørsmål om prosjektet, kan en ta kontakt med Magnus Wethal på faddervaktene@sammen.no eller på mobiltelefon 907 10 643.