Våre kurs

Bli en tryggere og mer bevisst leder.
Du lærer...
 • om dine egne styrker og svakheter som leder
 • hvordan du kan motivere deg selv
 • hva du kan gjøre for å motivere de du leder
 • kommunikasjonsverktøy som gjør det lettere å samarbeide

 

Effektive møter 4 timer

Bli god på å holde møter.
Du lærer...
 • hvordan du kan involvere de som ikke snakker så mye
 • hvordan du kan modere de som snakker mest
 • verktøy som hjelper dere å holde tiden, og å holde dere til saken
 • å holde møter som gir energi istedenfor å ta energi 

        

Seksuell trakassering, alkohol og Den Vanskelige Samtalen - 2 x 4 timer

Lær hvordan du kan forebygge og håndtere uønsket atferd.

Dag 1- Du lærer...
 • å kjenne igjen seksuell trakassering i egen organisasjon
 • hva du skal gjøre hvis du oppdager/opplever seksuell trakassering i organisasjonen
 • hvordan dere kan jobbe for å unngå seksuell trakassering
 • hvordan du kan jobbe med alkoholkulturen i organisasjonen
 • hva dere trenger av interne regler og fremgangsmåter
Dag 2 - Du lærer....
 • om hvorfor du skal våge å ta samtalen, og tegn på at du bør ta den
 • om vanlige feller som øker konfliktnivået, og hvordan unngå dem
 • å formulere deg sånn at andre ikke går i forsvar
 • teknikker som gjør det mindre ubehagelig å være direkte i møte med andre

            

Grunnleggende regnskapsføring - 3 timer

Lær deg det grunnleggende innen økonomi.
Du lærer...
 • hva er regnskap, kontoplan, debet og kredit?
 • oppbygging av regnskapet
 • budsjett, resultatregnskap, kontering og bilagsføring
 • organisering av regnskapsrutinene
 • balanseregnskap

Learning by doing. Ta med egen PC.  

          

Frivillig i bar (FriBar) - 4 timer NB! Dato for 2019 kommer...

Bli tryggere i rollen din som bartender.
Du lærer...
 • det du trenger å vite om alkoholloven og skjenkeregler i Bergen
 • hvorfor vi har den alkoholpolitikken vi har i Norge
 • å kommunisere med fulle gjester
 • hvordan du kan unngå konflikt

                                   

Bestill kurs til din organisasjon.