Rådgivere og psykologer

Utfordringer i løpet av studietiden er vanlig. Sammen Psykisk Helse har mange tilbud som kan hjelpe deg med disse. I kontakt med oss vil du treffe erfarne rådgivere og psykologer.

Våre rådgivere og psykologer følger opp vansker knyttet til studier, personlige problemer som en ønsker å snakke med noen om eller psykiske helseplager som en ønsker behandling for. Tilbud gis både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs, og er gratis for studenter som har betalt semesteravgift til Sammen. Det er gebyr på manglende oppmøte, se under. 

Alle henvendelser til Sammen Psykisk Helse vurderes med tanke på hvor de kan få rask og god hjelp. Ved å orientere deg om de ulike alternativene før du velger, kan du være med å sikre rett type tilbud på rett nivå. 


Rådgivning
Rådgivning er et tilbud for studenter som trenger noen å snakke med, eller som ønsker råd og veiledning.  Typiske henvendelser kan omhandle manglende struktur i studiehverdagen, dårlig konsentrasjon eller lav motivasjon. Ensomhet, tap og relasjoner til familie, venner og kjæreste er andre vanlige tema.

Studier medfører perioder med mye stress. Rådgivere kan hjelpe studentene å håndtere en travel hverdag og unngå at den i for stor grad preges av bekymringer, uro eller nedstemthet.

Bestill time hos rådgiver her


Psykolog
For noen studenter kan psykiske helseplager gi en mer krevende studiehverdag og påvirke studieprestasjoner negativt. Angst, depresjon, rusproblemer og forskjellige traumer er eksempel på henvendelser som ofte følges opp av psykolog. Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Ønsker du å bestille time hos psykolog?

Timebestilling psykolog  


Avbestilling av time 
Avbestill din time så snart du vet at du blir forhindret. Avbestilling samme dag eller dagen før timeavtale belastes med kr. 200. Manglende oppmøte til avtale belastes med kr. 400,-


Kurs
Vi har en rik kursportefølje der du kan lære deg stressmestring, studiemestring, mindfullness og mye mer. Se her for en oversikt over alle kursene våre. 


Støtteordninger ved sykdom
Ved sykdom og nedsatt funksjonsevne finnes det forskjellige tilretteleggingsmuligheter. Våre rådgivere kan svare på spørsmål om støtteordninger i Lånekassen og om ulike NAV-ytelser.

Har du faglige eller praktiske spørsmål, som poenggrenser, opptak, innpass av tidligere utdanning eller studiepoeng, ta kontakt med studieveileder på lærestedet ditt.

Spørsmål om å studere i utlandet? Kontakt ANSA.


Behandling over nett
Vi tilbyr «Assistert selvhjelp» via nett som støtte sammen med direktekontakt.  Studenter som ønsker behandling over nett kan orientere seg nærmere på emeistring.no og ta kontakt med dem direkte for ytterligere informasjon og eventuell vurderingstime. Vi kan også gi ytterligere informasjon.


Når det haster
Ved behov for akutte tjenester, kontakt Bergen Legevakt eller Livskrisehjelpen.