Søvnkurs

God og tilstrekkelig søvn gjør det lettere å lære og studere! God søvn og døgnrytme fremmer også god psykisk og fysisk helse.​ I dette kurset jobber du med egen søvn over tid!

Kurset er for deg som

  • ønsker å lære å bedre egen søvn
  • får for lite søvn, eller har vansker med å sovne eller opprettholde søvn
  • kan være søvnig og våken til "feil" tidspunkt
  • opplever at søvnkvalitet påvirker hverdagen din - du ønsker enkelt og greit å ha det bedre!
  • er klar til å legge inn en egeninnsats mellom kursdatoene
  • du har anledning til å møte hver kursgang

Kursinnhold:

  • Lær hva som styrer søvn, søvntrykk og våkenhet, og lær gode råd som inviterer søvnen inn.
  • Innføring i avspenningsteknikk, søvnhygiene, kognitive teknikker og stimuli-responskontroll og søvnrestriksjon.
  • Utprøving av teknikker, kartlegging av egen søvn underveis.

I tillegg ser vi på samspill miljø-individ i et biologisk og sosialt perspektiv. Kanskje er det ikke så rart at studenter ofte har søvnproblemer - vi utforsker årsaker og løsninger. 

Du gjør individuelle tiltak underveis, men med felles undervisning der du er velkommen som aktiv deltaker.  Varighet hver gang er 90 minutter + pause x 5 kursganger. Du tilbys en individuell oppfølgingstime ved behov.

Som undervisningsstøtte får du tilgang til Assistert selvhjelp og mestringsverktøyet Mestre Søvn. 

Søvnlidelser som innebærer narkolepsi (hypersomni), marerittlidelser (og andre parasomnier), bevegelsesforstyrrelser og pusteutfordringer innbefatttes ikke i undervisningen på dette kurset.                                                                                                     

Sted: Studentsenteret, øverste etg. Kursrom Sammen Råd og helse. Ved eventuell nedstenging grunnet koronasituasjonen holdes kurset online. 

Kursholder: Ruth Velsvik  (ruth.velsvik@sammen.no).

Våre kurs er GRATIS for studenter som betaler semesteravgift til Sammen.

Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan få overta plassen! Avmelding må skje senest innen kl. 15.00 2 dager før kursdato. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. Se ellers våre nettsider for informasjon om alle våre kurs.