Prokrastinering

I dette kurset får du en innføring i fenomenet prokrastinering (utsetteradferd), og teknikker for å overkomme dette.

Mange studenter prokrastinerer. I dette kurset får du en kort innføring i fenomenet prokrastinering (utsetteradferd). Kursene består av foredrag, gruppesamtaler (eksempelvis rundt kasus) og øvelser.

prokastinering.jpg

Sted: Kursrom Sammen Råd & Helse, 3.etasje på Studentsenteret, ved seminarrom E.                                                                                                  

Sted: Kursrom Sammen Råd & Helse, 3.etasje på Studentsenteret

Kursholder: Ruth Velsvik (ruth.velsvik@sammen.no)

Kurs er gratis, og for studenter som betaler semesteravgift.

Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen! Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.