Strategi 2023 - 2030

Gode studentliv for en ansvarlig fremtid

For å lykkes med vår strategi vil det være sentralt at vi er en tydelig aktør i saker som omhandler studentvelferd, samtidig som vi sikrer at studentsamskipnaden kan tilby bærekraftige tjenester.