Sponsorstøtte

Alt vårt overskudd går tilbake til studentene på Vestlandet.

Vi ønsker å skape best mulig studentkultur for flest mulig av Sammen-studentene på Vestlandet. Årlig deler vi ut rundt to millioner av semesteravgiften til studentorganisasjoner og studentkultur. 

Kulturstyret
Kulturstyret er Sammen og Velferdstinget sitt organ for tildeling av semesteravgiftsmidlene til søkerorganisasjoner. Studentorganisasjoner kan enkelt søke om støtte fra Kulturstyret.

Sammen
Vi har ikke mulighet til å bidra økonomisk til studentarrangementer, da det er Kulturstyret har fått - og som deler ut - vårt overskudd til studentmassen.

Bærekraft er en sentral og viktig del av vår strategi, og vi kommer derfor til å justere ned innkjøp av promoteringsartikler som vanligvis har blitt utdelt i forbindelse med arrangementer.

Andre henvendelser
Send en epost til informasjon@sammen.no.

STUDENTTORGET_09.jpg