Semesteravgiften

Som student ved en utdanningsinstitusjon som er tilsluttet Sammen, har du tilgang til alle våre tjenester. Forutsetningen er at du betaler semesteravgiften, som bidrar til å finansiere de gratis velferdstilbudene våre. Skal du hente studielån hos Statens Lånekasse eller gå opp til eksamen, må du også ha betalt semesteravgiften.

Liste over våre medlemsinstitusjoner finner du her.

Den delen av semesteravgiften som går til Sammen, blir i sin helhet benyttet til velferdstiltak for studentene:

  • Helsefondet, Sammen Råd og Karriere, og Sammen Studentenes Psykiske Helsetjeneste.
  • Støtte til blant annet Studentdemokratiene, Kylturstyret, BSI og NHHI
  • Støtte til studentmedier som blant annet Studvest, Studentradioen og BSTV

Sammens andre tilbud; Sammen Bolig, Sammen Kafé, Sammen Trening og Sammen Barnehage får ikke tilskudd fra semesteravgiften.


Må jeg da betale semesteravgiften to ganger?

Nei, du skal bare betale en semesteravgift. Du betaler til den institusjonen hvor du har ditt hovedstudium og registerer deg der. Deretter tar du med deg dokumentasjon på betalt semesteravgift til den andre institusjonen. Da får du registrert deg uten å betale en gang til.

Jeg betaler semesteravgift til et annet studiested, må jeg betale semesteravgift til Sammen og?

Hovedregelen er at du kun betaler semesteravgift et sted, til stedet du har ditt hovedstudie.

Gyldig studentkort fra studieinstitusjon i annen by vil gi deg samme rettigheter som om du betalte semesteravgift til Sammen.

Merk: dette gjelder ikke refusjon av helseutgifter, psykolog og tannlege. Du vil heller ikke bli prioritert hvis du søker bolig til høstsemesteret.


PS: Har du flere spørsmål om semesteravgiften, eller ønsker kvittering på at den er betalt, må du kontakte ditt studiested.