Hva er semesteravgiften?

Er du student ved en utdanningsinstitusjon som er tilsluttet Sammen, har du tilgang til alle våre tjenester. Forutsetningen er at du betaler semesteravgiften, som bidrar til å finansiere de gratis velferdstilbudene våre. Skal du hente studielån hos Statens Lånekasse eller gå opp til eksamen, må du også ha betalt semesteravgiften.

Liste over våre medlemsinstitusjoner finner du her.

Den generelle semesteravgiften du betaler til Sammen -  Studentsamskipnaden på Vestlandet er 550 kroner. I tillegg kommer egne avgifter tilknyttet de forskjellige studiestedene, som f.eks. støtte til SAIHkopi- og læremiddelavgift og lignende.

Den delen av semesteravgiften som går til Sammen, blir i sin helhet benyttet til velferdstiltak for studentene:

  • Helsefondet, Sammen Råd og Karriere, og Sammen Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH). Bergen kommune bidrar også med økonomisk støtte til drift av SPH.
  • Støtte til blant annet Studentdemokratiene, Kulturstyret, BSI og NHHI
  • Støtte til studentmedier som blant annet Studvest, Studentradioen og BSTV

Sammens andre tilbud; Sammen Bolig, Sammen Kafé, Sammen Trening og Sammen Barnehage får ikke tilskudd fra semesteravgiften.


Må jeg da betale semesteravgiften to ganger?

Nei, du skal bare betale en semesteravgift. Du betaler til den institusjonen hvor du har ditt hovedstudium og registrerer deg der. Deretter tar du med deg dokumentasjon på betalt semesteravgift til den andre institusjonen. Da får du registrert deg uten å betale en gang til.

Jeg betaler semesteravgift til et annet studiested, må jeg betale semesteravgift til Sammen og?

For å benytte deg av våre tilbud må du betale semesteravgift til en studentsamskipnad. Denne betales til studiestedet der du har ditt hovedstudie, og blir overført videre fra dem til Sammen.

Studerer du ved to utdanningsinstitusjoner tilknyttet Sammen, trenger du bare å betale semesteravgift til stedet der du har dine hovedstudier.

Betaler du semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn Studentsamskipnaden på Vestlandet, kan du også benytte deg av våre tjenester. Merk at dette ikke gjelder refusjon av helsetjenester, psykolog og tannlege. Du vil heller ikke bli prioritert dersom du søker bolig for høstsemesteret.


PS: Har du flere spørsmål om semesteravgiften, eller ønsker kvittering på at den er betalt, må du kontakte ditt studiested.